ניהול חברה משפחתית הוא אתגר המחייב רגישות וניסיון. תהליך מורכב זה מצריך התייחסות הן לצרכי הארגון ותחומו העסקי והן למשפחה, מרכיביה, זהותה וערכיה. הנסיון שצברנו במהלך שנים, בתחום העסקים המשפחתיים, והשמות בכירים, מאפשר לייצר תהליכי השמה מוצלחים הבאים לביטוי במימוש המטרות העסקיות תוך התאמה למשפחה, אנשיה וערכיה.
 
על תהליך העבודה:
•הכרות לעומק והבנת מערכות היחסים, הערכים והחזון המשפחתי.
•הכרות עם הארגון, והדמויות המשפיעות בו.
•הבנת הציפיות הגלויות והסמויות מהתהליך ביחס לדמויות המפתח המרכזיות.
•הבנה והגדרה של האילוצים הסביבתיים והחברתיים על התפקיד.
•ניתוח הממצאים והגדרה ברורה של האדם הרצוי לתפקיד - אישיותו, ניסיונו, רמתו והתאמתו למשפחה ומאפייניה.
•משוב מקצועי לגבי האפשרי ביחס לרצוי, ניתוח תמונת השוק.
•ראיונות עומק מיוחדים עם המועמדים, ליווי תהליכי הראיון והמפגשים עם המשפחה וגורמי המפתח.
•התווית תהליך הקליטה והליווי הרצוי.
•ליווי תהליך הקליטה וההכשרה עד לכדי הטמעה מוצלחת.