הטמעה והדרכה
השינויים בעידן התחרות מחייבים את הארגון להתקדם טכנולוגית לצורך יצירת יתרון. הטמעה מוצלחת מאפשרת ניצול מרבי של הטכנולוגיה בקרב המשתמשים.
חברת גו-און פיתחה מודל ייחודי להטמעת מערכות מידע וניהול השינויים הנובעים מהתהליך, אשר הוכיח את עצמו בארגונים רבים בהם הוטבע הידע והניסיון המצטבר בתחום ההטמעה.
המודל מבוסס על ההנחה כי משתמשי הקצה ממלאים תפקיד מרכזי בקליטת והטמעת מערכת מידע בארגון, ואחראים לקידומו והתייעלותו של הארגון .
גו-און מלווה ו/או מנהלת את מערך ההדרכה וההטמעה בבית הלקוח כולל במתכונת של מיקור חוץ.
אנו משלבים מיומנויות גבוהות בתהליכי מיון וגיוס המדריכים, הכשרת המדריכים והנחייתם כשותפים
פעילים לתהליך ההטמעה.
 
ההדרכה וההטמעה בגו-און מתמקדים בארבעה תחומים עיקריים:
  • הטמעת טכנולוגיות.
  • הטמעה וליווי השינוי.
  • הכשרת נאמני מערכת.
  • הקמת מנגנוני הטמעה פנים ארגוניים.
  • פיתוח מצגות ועזרי הדרכה.